Thông tin văn bản

Số ký hiệu
938/QĐ-UBND
Ngày ban hành
13/06/2018
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Điều 1 và Điều 2 Quyết định số 436/QĐ-UBND ngày 20/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xử lý kinh phí thu được từ việc thanh lý tài sản của Nhà khách UBND tỉnh và giải quyết kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với viên chức và người lao động Nhà khách UBND tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế
Văn bản khác