Thông tin văn bản

Số ký hiệu
3362/UBND-TCD
Ngày ban hành
13/06/2018
Người ký
Đặng Ngọc Dũng
Trích yếu
V/v ủy quyền tiếp công dân định kỳ tháng 6/2018
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Tiếp dân
Văn bản khác