Thông tin văn bản

Số ký hiệu
33/TTr-UBND
Ngày ban hành
15/05/2018
Người ký
Đặng Ngọc Dũng
Trích yếu
Đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định Chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2018 – 2020
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Tờ trình
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác