Thông tin văn bản

Số ký hiệu
2636/UBND-NNTN
Ngày ban hành
14/05/2018
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
V/v xin ý kiến thống nhất điều chỉnh, bổ sung một số danh mục công trình thuộc kế hoạch vốn ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Văn bản khác