Thông tin văn bản

Số ký hiệu
2241/UBND-NC
Ngày ban hành
23/04/2018
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
V/v tham mưu báo cáo kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Nội chính
Văn bản khác