Thông tin văn bản

Số ký hiệu
2233/UBND-NNTN
Ngày ban hành
23/04/2018
Người ký
Nguyễn Tăng Bính
Trích yếu
V/v báo cáo nhu cầu hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng cho HTX nông nghiệp giai đoạn 2016-2020 phục vụ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Văn bản khác