Thông tin văn bản

Số ký hiệu
2211/UBND-KGVX
Ngày ban hành
20/04/2018
Người ký
Đặng Ngọc Dũng
Trích yếu
V/v sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương (khóa XI)
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác