Thông tin văn bản

Số ký hiệu
2017/UBND-NNTN
Ngày ban hành
13/04/2018
Người ký
Nguyễn Tăng Bính
Trích yếu
V/v xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường năm 2019
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Văn bản khác