Thông tin văn bản

Số ký hiệu
2005/UBND-KT
Ngày ban hành
13/04/2018
Người ký
Phạm Trường Thọ
Trích yếu
V/v tổng hợp, báo cáo tình hình quản lý, sử dụng vốn tại DNNN và vốn nhà nước tại doanh nghiệp
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế
Văn bản khác