Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1422/UBND-NNTN
Ngày ban hành
20/03/2018
Người ký
Nguyễn Tăng Bính
Trích yếu
V/v giải trình, làm rõ một số nội dung liên quan đến việc điều chỉnh, bổ sung Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi từ năm 2015, giai đoạn 2015-2020
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Văn bản khác