Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1386/UBND-TH
Ngày ban hành
19/03/2018
Người ký
Nguyễn Quốc Việt
Trích yếu
V/v tham gia góp ý kiến hồ sơ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Tổng hợp
Văn bản khác