Thông tin văn bản

Số ký hiệu
616/UBND-TH
Ngày ban hành
31/01/2018
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
V/v tổ chức triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Tổng hợp
Văn bản khác