Thông tin văn bản

Số ký hiệu
636/UBND-CNXD
Ngày ban hành
31/01/2018
Người ký
Lê Minh Huấn
Trích yếu
V/v tham gia ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 35/2016/TT-BGTVT ngày 15/11/2016 quy định mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ để kinh doanh do Bộ Giao thông vận tải quản lý
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Công nghiệp - Xây dựng
Văn bản khác