Thông tin văn bản

Số ký hiệu
603/UBND-NC
Ngày ban hành
31/01/2018
Người ký
Nguyễn Văn Huy
Trích yếu
V/v triển khai thực hiện Kết luận của Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Nội chính
Văn bản khác