Thông tin văn bản

Số ký hiệu
574/UBND-NC
Ngày ban hành
30/01/2018
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 43/2017/NQ-HĐND ngày 29/9/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Nội chính
Văn bản khác