Thông tin văn bản

Số ký hiệu
569/UBND-TH
Ngày ban hành
30/01/2018
Người ký
Lê Minh Huấn
Trích yếu
V/v xây dựng Báo cáo thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài giai đoạn 2011-2016
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Tổng hợp
Văn bản khác