Thông tin văn bản

Số ký hiệu
136/VP-NC
Ngày ban hành
24/01/2018
Người ký
Lê Minh Huấn
Trích yếu
V/v đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2017
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Nội chính
Văn bản khác