Thông tin văn bản

Số ký hiệu
15/BC-UBND
Ngày ban hành
24/01/2018
Người ký
Đặng Ngọc Dũng
Trích yếu
Thực hiện công tác Quản lý Nhà nước về Giáo dục mầm non và tình hình trường, lớp mầm non ở khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (Tài liệu phục vụ buổi làm việc với Đoàn kiểm tra liên ngành của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 25/01/2018)
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác