Thông tin văn bản

Số ký hiệu
37/QĐ-UBND
Ngày ban hành
08/01/2018
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai”, vay vốn Ngân hàng Thế giới (Dự án VILG) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Nội chính
Văn bản khác