Thông tin văn bản

Số ký hiệu
38/VP-NC
Ngày ban hành
08/01/2018
Người ký
Lê Minh Huấn
Trích yếu
V/v cử cán bộ, công chức tham gia Hội đồng và Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định Chỉ số cải cách hành chính tỉnh
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Nội chính
Văn bản khác