Thông tin văn bản

Số ký hiệu
14/UBND-KGVX
Ngày ban hành
03/01/2018
Người ký
Đặng Ngọc Dũng
Trích yếu
V/v xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị (khóa X)
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác