Thông tin văn bản

Số ký hiệu
04/UBND-TH
Ngày ban hành
03/01/2018
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
V/v rút dự toán đối với số vốn hỗ trợ từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2016
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Tổng hợp
Văn bản khác