Thông tin văn bản

Số ký hiệu
03/VP-NC
Ngày ban hành
02/01/2018
Người ký
Nguyễn Quốc Việt
Trích yếu
V/v đôn đốc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Nội chính
Văn bản khác