Thông tin văn bản

Số ký hiệu
398/QĐ-UBND
Ngày ban hành
16/03/2009
Người ký
Nguyễn Xuân Huế
Trích yếu
Về việc kiện toàn Hội đồng tư vấn xử lý Hành chính của tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Tập tin đính kèm
Văn bản khác