Thông tin văn bản

Số ký hiệu
6311/UBND-CNXD
Ngày ban hành
12/10/2017
Người ký
Lê Minh Huấn
Trích yếu
V/v báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI)
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Công nghiệp - Xây dựng
Văn bản khác