Thông tin văn bản

Số ký hiệu
6301/UBND-KT
Ngày ban hành
12/10/2017
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
V/v đề nghị có ý kiến đối với quy định tạm thời định mức chi và hỗ trợ kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững của tỉnh năm 2017
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế
Văn bản khác