Thông tin văn bản

Số ký hiệu
4462/UBND-NNTN
Ngày ban hành
26/07/2017
Người ký
Đặng Văn Minh
Trích yếu
V/v tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Văn bản khác