Thông tin văn bản

Số ký hiệu
65/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành
29/12/2016
Ngày hiệu lực
08/01/2017
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2016 - 2021
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định QPPL
Lĩnh vực văn bản
Nội chính
Văn bản khác