Thông tin văn bản

Số ký hiệu
3117/QĐ-UBND
Ngày ban hành
31/12/2007
Người ký
Nguyễn Xuân Huế
Trích yếu
Về việc phê duyệt Chương Trình thanh tra năm 2008
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Tập tin đính kèm
Văn bản khác