Thông tin văn bản

Số ký hiệu
3077/QĐ-UBND
Ngày ban hành
31/12/2007
Người ký
Trương Ngọc Nhi
Trích yếu
Về việc phê duyệt phương án Hỗ trợ thiệt hại Tài sản Trên đất trồng cao su quốc doanh năm 2007
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Tập tin đính kèm
Văn bản khác