Thông tin văn bản

Số ký hiệu
121/BC-UBND
Ngày ban hành
24/12/2007
Người ký
Nguyễn Xuân Huế
Trích yếu
Kết quả thực hiện công tác cải cách Hành chính năm 2007 và mộ t số nhiệm vụ chủ yếu cải cách Hành chính năm 2008 của tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Tập tin đính kèm
Văn bản khác