Thông tin văn bản

Số ký hiệu
2920/QĐ-UBND
Ngày ban hành
17/12/2007
Người ký
Nguyễn Xuân Huế
Trích yếu
Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu thi công xây lắp các gói th ầu số 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64-HAQN thuộc Dự án N ăng lượng nông thôn II tỉnh Quảng Ngãi (phần hạ áp)
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Tập tin đính kèm
Văn bản khác