Thông tin văn bản

Số ký hiệu
120/BC-UBND
Ngày ban hành
14/12/2007
Người ký
Đinh Thị Loan
Trích yếu
Kết quả thực hiện Rà soát, bãi bỏ, miễn giảm các khoản phí, lệ phí và các khoản đóng góp của nhân dân
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Tập tin đính kèm
Văn bản khác