Thông tin văn bản

Số ký hiệu
118/BC-UBND
Ngày ban hành
12/12/2007
Người ký
Nguyễn hoàng Sơn
Trích yếu
Sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18/4 /2005 của Chính phủ về đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động g iáo dục, y tế, văn hoá và thể dục thể thao của tỉnh Quảng Ng ãi
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Tập tin đính kèm
Văn bản khác