Thông tin văn bản

Số ký hiệu
2824/QĐ-UBND
Ngày ban hành
05/12/2007
Người ký
Nguyễn Xuân Huế
Trích yếu
Về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công Trình Đường Châu Ổ-Sa Kỳ, Km11 - Km21+678 Dự án cải tạo, nâng cấp mạng lưới giao thông khu vực miền Trung (ADB5)
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Tập tin đính kèm
Văn bản khác