Thông tin văn bản

Số ký hiệu
2820/QĐ-UBND
Ngày ban hành
05/12/2007
Người ký
Nguyễn Xuân Huế
Trích yếu
Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái đị nh cư Khu công nghiệp Quảng Phú, TPQN đợt 3.2 - giai đoạn I (phươ ng án điều chỉnh)
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Tập tin đính kèm
Văn bản khác