Thông tin văn bản

Số ký hiệu
2580/QĐ-UBND
Ngày ban hành
12/11/2007
Người ký
Nguyễn Xuân Huế
Trích yếu
Về việc điều chỉnh một phần Quyết định số 1794/QĐ-UBND ngà y 25/5/2001 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải quy ết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Tuyết, ở thôn 1, xã Quảng Phú, thị xã Quảng Ngãi (nay là Tổ 2, phường Quảng Phú, tHàn h phố Quảng Ngãi)
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Tập tin đính kèm
Văn bản khác