Thông tin văn bản

Số ký hiệu
2578/QĐ-UBND
Ngày ban hành
12/11/2007
Người ký
Nguyễn Xuân Huế
Trích yếu
Về việc phê duyệt điều chỉnh Đề cương và Dự toán kinh phí Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngã i năm 2011 đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Tập tin đính kèm
Văn bản khác