Thông tin văn bản

Số ký hiệu
2441/QĐ-UBND
Ngày ban hành
05/11/2007
Người ký
Đinh Thị Loan
Trích yếu
V/v điều chỉnh tên các đơn vị được giao quyền tự chủ, tự chịu Trách nhiệm về Tài chính đối với các đơn vị sự nghiệ p thuộc Sở Y tế và mức kinh phí NSNN cấp chi hoạt động thườn g xuyên cho các đơn vị
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Tập tin đính kèm
Văn bản khác