Thông tin văn bản

Số ký hiệu
858/UBND-KTTH
Ngày ban hành
29/02/2016
Người ký
Lê Minh Huấn
Trích yếu
V/v tham gia góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Ngân sách Nhà nước
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế
Văn bản khác