Thông tin văn bản

Số ký hiệu
854/UBND-KTTH
Ngày ban hành
29/02/2016
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
V/v xây dựng Chương trình về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế
Văn bản khác