Thông tin văn bản

Số ký hiệu
83/BC-UBND
Ngày ban hành
02/10/2007
Người ký
Nguyễn Xuân Huế
Trích yếu
Kết quả thực hiện công tác cải cách Hành chính tháng 9 và một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách Hành chính trong tháng 10 năm 20 07
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Tập tin đính kèm
Văn bản khác