Thông tin văn bản

Số ký hiệu
23/2007/CT-UBND
Ngày ban hành
28/09/2007
Ngày hiệu lực
08/10/2007
Người ký
Nguyễn Xuân Huế
Trích yếu
Về việc củng cố tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Phòng Tư pháp các huyện, thành phố và Ban Tư pháp các xã, phườ ng, thị trấn Trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Chỉ thị QPPL
Lĩnh vực văn bản
Tập tin đính kèm
Văn bản khác