Thông tin văn bản

Số ký hiệu
2099/QĐ-UBND
Ngày ban hành
25/09/2007
Người ký
Nguyễn Xuân Huế
Trích yếu
Về việc phê duyệt kết quả xét tuyển dụng viên chức ngành y t ế tỉnh Quảng Ngãi năm 2007
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Tập tin đính kèm
Văn bản khác