Thông tin văn bản

Số ký hiệu
5233/UBND-KTTH
Ngày ban hành
13/10/2015
Người ký
Lê Quang Thích
Trích yếu
V/v kết quả kiểm tra, rà soát văn bản QPPL thuộc lĩnh vực quản lý nhà nuớc của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế
Văn bản khác