Thông tin văn bản

Số ký hiệu
5230/UBND-ĐNMN
Ngày ban hành
13/10/2015
Người ký
Lê Quang Thích
Trích yếu
V/v tổng kết, đánh giá Chương trình 135 giai đoạn 2011-2015
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Tổng hợp
Văn bản khác