Thông tin văn bản

Số ký hiệu
4687/UBND-NNTN
Ngày ban hành
17/09/2015
Người ký
Lê Quang Thích
Trích yếu
V/v phân bổ nguồn vốn để thực hiện khắc phục khẩn cấp các công trình Hồ Hốc Sầm, hồ Đá Bàn, huyện Mộ Đức
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Văn bản khác