Thông tin văn bản

Số ký hiệu
4685/UBND-KTTH
Ngày ban hành
17/09/2015
Người ký
Lê Quang Thích
Trích yếu
V/v tiếp tục rà soát nội dung trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết tại kỳ họp thứ 18 (cuối năm 2015)
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế
Văn bản khác