Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1047a/TTr-VP
Ngày ban hành
29/10/2014
Người ký
Lê Minh Huấn
Trích yếu
V/v thẩm định và phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Sửa chữa Trụ sở UBND tỉnh
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Tờ trình
Lĩnh vực văn bản
Quản trị - Tài vụ
Văn bản khác