Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1033/UBND-NC
Ngày ban hành
27/03/2014
Người ký
Cao Khoa
Trích yếu
V/v tham mưu thực hiện nội dung đề nghị của Thanh tra Chính phủ tại Công văn số 516/TTCP-C.IV ngày 17/3/2014
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Nội chính
Văn bản khác